124 Charm Your Way with Filipino Pick Up Lines

Are you looking for some cheesy, clean, and funny Filipino pick up lines? Then this post is for you! Here we have compiled some of the best pick up lines that will make your special someone feel like they are on cloud nine. Get ready to be surprised by these hilarious yet romantic lines that will surely make your crush go head over heels for you!

124 charm your way with filipino pick up lines 4689 3-OnlyCaptions

funny filipino pick up lines (2023)

Do you know what the best way to win someone's heart is? Filipino pick up lines! Whether you're looking for a cheesy line to make your crush laugh or a sweet one to make them blush, you'll find the perfect pick up line in this list of Filipino pick up lines.

 • Kumusta ka na? Gusto ko sanang maging close ka sa akin.
 • Kamusta ka? Gusto ko sanang maging parte ng mundo mo.
 • Hindi ako makapaniwala na napakaganda mo, gusto ko sanang maging parte ng buhay mo.
 • Kumusta? Gusto ko sanang maging parte ng mga pangarap mo.
 • Nakikita mo ba ang pag-ibig ko sa iyo? Gusto ko sanang maging parte ng buhay mo.
 • Kamusta ka? Gusto ko sanang maging parte ng puso mo.
 • Nakikita mo ba ang pag-ibig ko sa iyo? Gusto ko sanang maging parte ng kwento mo.
 • Kamusta ka? Gusto ko sanang maging parte ng mundo mo.
 • Gusto ko sanang maging parte ng buhay mo, kaya kumusta ka na?
 • Gusto ko sanang maging parte ng puso mo, kaya kamusta ka?
 • Gusto ko sanang maging parte ng kwento mo, kaya kamusta ka?
 • Gusto ko sanang maging parte ng mga pangarap mo, kaya kamusta ka?
 • Kamusta ka? Gusto ko sanang maging parte ng mundo mo.
 • Kumusta ka? Gusto ko sanang maging parte ng buhay mo.
 • Gusto ko sanang maging parte ng puso mo, kaya kamusta ka?

cheesy filipino pick up lines (2023)

Are you ready to spice up your love life? Get ready to be swept off your feet with these charming Filipino pick up lines! From the sweetest of compliments to the wittiest of puns, you're sure to find the perfect line to make your special someone smile.

 • Kumusta ka na? Parang ang saya saya ko pag nakikita kita.
 • Nakikita ko ang bituin sa iyong mga mata.
 • Kung magiging isang araw ang mundo, gusto kong maging araw na iyong nakikita.
 • Pag nakita kita, ang mundo ko ay nagiging mas maganda.
 • Maaari bang sabihin mong ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng tao?
 • Kung ang mga bituin ay mga puno ng pag-ibig, gusto kong maging puno na nasa iyong tabi.
 • Kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng iyo.
 • Kapag nakikita kita, ang mundo ko ay nagiging mas maganda.
 • Nakikita ko ang pag-ibig sa iyong mga mata.
 • Kahit na anong mangyari, gusto kong maging sa tabi mo.
 • Ang iyong mga mata ay parang bituin sa kalangitan.
 • Kung ang mga bituin ay mga puno ng pag-ibig, gusto kong maging puno na nasa iyong tabi.
 • Gusto kong maging ang iyong huling pag-ibig.
 • Kung magiging isang araw ang mundo, gusto kong maging araw na iyong nakikita.
 • Kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mag-isip ng iyo.

filipino pick up lines for Tinder (2023)

Are you looking for a way to spice up your Tinder conversations? Look no further! Filipino pick up lines are the perfect way to add some sass and naughty fun to your conversations. Whether you're trying to make someone laugh or you're looking for a way to break the ice, these pick up lines are sure to get the job done.

 • Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Gusto kong malaman kung ano ang nasa isip mo.
 • Hindi ko alam kung ano ang mas nakakakilig, ang iyong mga mata o ang iyong mga labi.
 • Ang iyong mga labi ay parang isang paboritong pagkain ko, gusto ko silang subukan.
 • Gusto kong makipag-usap sa iyo nang diretso, pero hindi ko maiwasan na tignan ang iyong mga mata.
 • Kung magiging isang araw ang buhay, gusto kong maging ang araw na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Kung magiging isang tanawin ang buhay, gusto kong maging ang tanawin na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Hindi ko maiwasang maging kilig habang nakikinig sa iyo, dahil ang iyong boses ay parang isang paboritong awitin ko.
 • Kung magiging isang hugis ang buhay, gusto kong maging ang hugis na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Kung magiging isang kulay ang buhay, gusto kong maging ang kulay na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Kung magiging isang larawan ang buhay, gusto kong maging ang larawan na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maiwasang mag-isip ng iyo.
 • Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko maiwasang magmahal sa iyo.
 • Kung magiging isang hapunan ang buhay, gusto kong maging ang hapunan na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Kung magiging isang kanta ang buhay, gusto kong maging ang kanta na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.
 • Kung magiging isang pelikula ang buhay, gusto kong maging ang pelikula na nagpapakita sa iyo ng lahat ng magagandang bagay.

cute filipino pick up lines (2023)

Looking for a unique way to express your love? Look no further than Filipino pick up lines! These sweet, romantic and sometimes humorous lines are sure to make your special someone smile. Whether you’re looking for a way to break the ice or to express your deepest feelings, Filipino pick up lines are sure to do the trick!

 • Kahit anong mangyari, mahal kita.
 • Maaari bang maging ikaw ang huling kwento sa buhay ko?
 • Kung maaari lang maging isang bituin, ang bituin ko ay ikaw.
 • Kung ako ay isang kanta, gusto kong ikaw ay maging kanta ko.
 • Maganda ka, kaya hindi ako makapagsalita.
 • Ako ay iyong natutunan, ikaw ay aking natutuklasan.
 • Sana maging isang araw, maging tayo.
 • Ikaw ang pinakamagandang bituin sa buong mundo.
 • Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin.
 • Kung ako ay isang libro, gusto kong ikaw ay maging bahagi ng aking kwento.
 • Kung ako ay isang tula, gusto kong ikaw ay maging bahagi ng aking salita.
 • Kung ako ay isang kanta, gusto kong ikaw ay maging bahagi ng aking musika.
 • Kung ako ay isang larawan, gusto kong ikaw ay maging bahagi ng aking larawan.
 • Kung ako ay isang bituin, gusto kong ikaw ay maging bahagi ng aking bituin.
 • Kung ako ay isang pangarap, gusto kong ikaw ang nagbibigay ng lakas sa akin para mabigyan ko ito ng buhay.

filipino pick up lines for her (girls)

Are you looking for the perfect way to show your special someone your love? Look no further! Filipino pick up lines are the way to go! These romantic lines are sure to make her heart flutter with delight!

 • Maganda ka talaga, kaya siguro ang Panginoon ang nagbigay sa'yo ng lahat ng kagandahan.
 • Nakikita ko ang pag-ibig sa iyong mga mata, gusto kong maging bahagi ng iyong mundo.
 • Ang iyong magandang pag-uugali ay nagpapakita ng kabutihan sa iyong puso.
 • Nagbibigay ka ng kaligayahan sa bawat tao na nakakasalamuha mo, kaya siguro ikaw ang pinakamaganda.
 • Lahat ng mga bituin sa langit ay nagpapakita ng iyong kagandahan.
 • Kahit na anong magagandang salita ang aking masasabi, hindi pa rin nila maipapantig ang iyong kagandahan.
 • Kapag nakikita kita, parang lahat ng mga problema ay nawala.
 • Ang iyong kagandahan ay nagpapakita ng pag-ibig sa aking puso.
 • Kahit anong magagandang bahagi ng mundo ang aking makikita, wala pa rin itong katumbas ng iyong kagandahan.
 • Kapag nakikita kita, lahat ng aking problema ay parang naging maliit lamang.
 • Kung ako ay isang bituin, gusto kong maging bituin na nagpapakita ng iyong kagandahan.
 • Kahit anong magagandang bagay ang aking makikita, wala pa rin itong katumbas ng iyong kagandahan.
 • Kahit anong magagandang salita ang aking masasabi, hindi pa rin nila maipapantig ang iyong kagandahan.
 • Kapag nakikita kita, parang lahat ng mga problema ay nawala.
 • Ang iyong kagandahan ay nagpapakita ng pag-ibig sa aking puso.

filipino pick up lines for him (guys)

Ah, the power of love! It can make us feel so many things - joy, happiness, and of course, butterflies in our stomachs. But if you're looking for something to make him feel special, then there's no better way than to use some of the most cheesy Filipino pick up lines!

 • Nag-iiba ka na ngayon, o kaya'y nag-iiba na ako?
 • Puwede bang maging kahati ka na lang ng puso ko?
 • Mayroon ka bang kapatid? Kasi gusto ko ng magkapatid.
 • Ang ganda mo kaya, parang nag-iisang bituin sa langit.
 • Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang hinahanap ko.
 • Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang pinakamaganda.
 • Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang pinakamahalaga.
 • Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang pinakamahal ko.
 • Kung magiging isa tayo, magiging masaya ako.
 • Kung magiging isa tayo, magiging masaya ang buhay ko.
 • Kung magiging isa tayo, magiging masaya ang mundo ko.
 • Kung magiging isa tayo, magiging masaya ang buhay natin.
 • Kung magiging isa tayo, magiging masaya ang bawat araw natin.
 • Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang pinakamahal ko.
 • Kung magiging isa tayo, magiging masaya ang buhay natin.

Frequently Asked Questions

1. What is a Filipino pick-up line?

A Filipino pick-up line is a phrase used to flirt or start a conversation with someone. It is usually used in an attempt to start a romantic relationship.

2. How can I use Filipino pick-up lines on dating apps like Tinder, Bumble, Hinge, and Happn?

Filipino pick-up lines can be used on any dating app. They can be used in the chat feature or as a way to break the ice when you match with someone.

3. What are some examples of Filipino pick-up lines?

Some examples of Filipino pick-up lines include: "Gusto ko lang malaman kung ano ang paboritong kulay mo para makapagpinta ako ng kulay ng araw para sa iyo," "Nagugustuhan ko ang iyong ngiti, dahil parang nakikita ko ang araw," and "Kung ang buhay ay isang pelikula, gusto kong maging leading lady mo."

4. Are there any tips for using Filipino pick-up lines?

Yes, some tips for using Filipino pick-up lines include being confident, making sure your line is appropriate for the situation, and being respectful. Additionally, make sure to read the other person's response and adjust your line accordingly.

Conclusion

Filipino pick up lines are often cheesy and funny, but they can be a great way to start a conversation. So, why not give them a try once and see where it takes you? Who knows, you might even get a date out of it!

Copyright © OnlyCaptions.Com 2023. All Rights Reserved.