206 Tagalog Pick Up Lines: Sweet and Witty!

By: Ankit Babal

Are you looking for the best cheesy Tagalog pick up lines? This post has got you covered! From the most romantic to the funniest, we have gathered the best Tagalog pick up lines for you! Whether you are looking for something to make someone laugh or to make someone blush, this post has got the perfect pick up line for you. So, let's dive into the world of Tagalog pick up lines and find the one that suits your needs!

funny tagalog pick up lines (2023)

If you're looking to make your special someone laugh, then you've come to the right place! We've got the best Tagalog pick up lines that will have your date in stitches. Whether you're looking for something sweet or something sassy, you'll find it here!

 • Kumusta ka na? Ikaw ang pinakamaganda kong nakita ngayon.
 • Pwede bang magpakilala? Ako si ____, at gusto ko lang sabihin na maganda ka talaga.
 • Nakita kita kanina, at nagustuhan ko ang hitsura mo. Pwede ba tayong magkita?
 • Kumusta? Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo talaga.
 • Pwede bang magpakilala? Gusto kong makilala ka.
 • Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo talaga. Pwede bang mag-usap?
 • Nakita kita kanina, at nagustuhan ko ang hitsura mo. Pwede bang mag-chat?
 • Kumusta ka? Ikaw ang pinakamaganda kong nakita ngayon. Pwede bang mag-chat?
 • Magandang umaga! Ikaw ang pinakamaganda kong nakita ngayon.
 • Magandang araw! Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo talaga.
 • Kumusta? Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo talaga. Pwede ba tayong magkita?
 • Magandang hapon! Pwede bang magpakilala? Ako si ____, at gusto ko lang sabihin na maganda ka talaga.
 • Kumusta ka? Pwede bang magpakilala? Gusto kong makilala ka.
 • Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo talaga. Pwede ba tayong magkita?
 • Magandang gabi! Nakita kita kanina, at nagustuhan ko ang hitsura mo. Pwede bang mag-chat?

cheesy tagalog pick up lines (2023)

Are you ready to make someone's heart skip a beat? Look no further than these Tagalog pick up lines! They are sure to make your special someone go weak in the knees with their smoothness and charm.

 • Nag-iisa ka lang sa puso ko.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro, gusto kong maging player ka.
 • Gusto kong maging ice cream mo para madalas kang kumain sa akin.
 • Ang pag-ibig ay parang laro ng monopoly, gusto kong maging property mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng chess, gusto kong maging king mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng scrabble, gusto kong maging letter mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng basketball, gusto kong maging hoop mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng basketball, gusto kong maging ball mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng bowling, gusto kong maging pin mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng baseball, gusto kong maging bat mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng football, gusto kong maging goal mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng volleyball, gusto kong maging net mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng tennis, gusto kong maging racquet mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng golf, gusto kong maging hole mo.
 • Kung ang pag-ibig ay parang laro ng badminton, gusto kong maging shuttlecock mo.

tagalog pick up lines for Tinder (2023)

Are you looking for something to spice up your Tinder game? Look no further than these naughty Tagalog pick up lines! Whether you're looking for a way to break the ice or to take your flirting to the next level, these pick up lines are sure to get your heart racing.

 • Kung nakita kita sa isang pangarap, maniniwala ka ba na mahal na mahal kita?
 • Pwede ba kitang paglaruan? Kasi gusto ko ng kasiyahan na walang katapusan.
 • Pwede ba kitang i-take home? Kasi gusto ko ng kasiyahan na hindi nauubos.
 • Kung pwede lang kitang hawakan, ibabalik ko ang lahat ng oras na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang yakapin, ibabalik ko ang bawat bituin sa langit.
 • Kung pwede lang kitang halikan, ibabalik ko ang lahat ng alaala na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang i-kiss, ibabalik ko ang lahat ng pag-ibig na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang mahalin, ibabalik ko ang lahat ng pagmamahal na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang i-hug, ibabalik ko ang lahat ng ligaya na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang i-love, ibabalik ko ang lahat ng pag-ibig na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang i-date, ibabalik ko ang lahat ng pagkakaibigan na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang maging parte ng buhay ko, ibabalik ko ang lahat ng kaligayahan na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang maging kasama ko, ibabalik ko ang lahat ng pagkakaibigan na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang mahalin, ibabalik ko ang lahat ng pagmamahal na nawala sa akin.
 • Kung pwede lang kitang i-hold, ibabalik ko ang lahat ng pag-ibig na nawala sa akin.

cute tagalog pick up lines (2023)

If you're looking for a way to express your love in Tagalog, you've come to the right place! Here, you'll find some of the cutest Tagalog pick up lines that will make your special someone feel like the luckiest person alive.

 • Nag-iisa ka sa aking puso.
 • Pagkikita natin, ang mundo ko ay nagbago.
 • Nagmamahal ako sa iyo nang walang katapusan.
 • Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin.
 • Ang iyong mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan.
 • Nalulugmok ako sa iyong kagandahan.
 • Kung ako ay isang araw, gusto kong maging araw na nagmamahal sayo.
 • Kahit na ang mundo ay nagbabago, ang pag-ibig ko sayo ay hindi.
 • Pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin ang nag-iisang nagpapasaya sa akin.
 • Kahit anong mangyari, alam kong magiging okay tayo.
 • Kung ako ay isang bituin, gusto kong maging bituin na nagbibigay liwanag sa iyo.
 • Ang iyong ngiti ay nagpapakita ng lahat ng magandang bagay sa mundo.
 • Kahit na ang mundo ay malayo, ikaw pa rin ang nagmamahal sa akin.
 • Kung ako ay isang tulip, gusto kong maging tulip na nagpapakita ng pag-ibig.
 • Kahit anong mangyari, alam kong magiging okay tayo.

tagalog pick up lines for her (girls)

Do you want to make her heart skip a beat? Are you looking for the perfect pick up line to make her swoon? Look no further! Here is the ultimate list of Tagalog pick up lines for her that will make her heart flutter!

 • Nag-iisa ka lang sa puso ko.
 • Kahit anong gawin ko, lagi kang nasa isip ko.
 • Bakit ka ba ganyan kagwapo?
 • Pwede ba kitang ligawan?
 • Nakikita kita, ngunit hindi ko ma-explain kung bakit.
 • Kahit anong gawin ko, lagi kita nais na makasama.
 • Bakit ka ba ganyan ka-sweet?
 • Hindi ko magawang i-explain kung bakit ka naging mahalaga sa akin.
 • Kahit anong mangyari, alam kong ikaw ang para sa akin.
 • Kung pwede lang kitang hawakan, baka hindi na ako mag-iisa.
 • Kahit anong gawin ko, lagi mong nasa isip ko.
 • Kapag nakikita kita, parang may kakaibang kulay ang mundo.
 • Kahit anong gawin ko, lagi kita nais na makasama.
 • Kahit anong gawin ko, lagi kita nais na mahalin.
 • Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nagpapasaya sa akin.

tagalog pick up lines for him (guys)

Are you looking for the perfect way to show your special someone how much you care? Do you want to make them feel loved and appreciated? Look no further! We have the perfect tagalog pick up lines for him (boys) that will make them smile.

 • Nakita mo ba ang araw? Hindi kasing maganda ng ngiti mo.
 • Nakikita ko ang araw sa iyong mga mata.
 • Kung ikaw ay isang araw, ako ay isang araw upang makasama ka.
 • Kung ikaw ay isang tindahan, lahat ng aking pera ay magiging iyong.
 • Kung ikaw ay isang halaman, ako ay isang ulan upang magbigay sa iyo ng pag-ibig.
 • Kung ikaw ay isang paborito, ako ay isang fan upang mahalin ka.
 • Kung ikaw ay isang bituin, ako ay isang pag-ibig upang makasama ka.
 • Kung ikaw ay isang kanta, ako ay isang tao upang mahalin ka.
 • Kung ikaw ay isang kuwento, ako ay isang tao upang makinig sa iyo.
 • Kung ikaw ay isang pangarap, ako ay isang tao upang makamit mo ito.
 • Kung ikaw ay isang hibla ng pag-ibig, ako ay isang tao upang mahalin ka.
 • Kung ikaw ay isang larawan, ako ay isang tao upang mahalin ka.
 • Kung ikaw ay isang kahanga-hangang lugar, ako ay isang tao upang makasama ka.
 • Kung ikaw ay isang kahanga-hangang tao, ako ay isang tao upang mahalin ka.
 • Kung ikaw ay isang kahanga-hangang pag-ibig, ako ay isang tao upang makasama ka.

Frequently Asked Questions

1. What is a Tagalog Pick Up Line?

A Tagalog Pick Up Line is a phrase used to flirt with someone in the Tagalog language.

2. What are some tips for using Tagalog Pick Up Lines?

When using Tagalog Pick Up Lines, be sure to be respectful and to not come across as too aggressive. It's also important to be confident and make sure your pronunciation is correct.

3. Are Tagalog Pick Up Lines used on dating apps such as Tinder, Bumble, Hinge, and Happn?

Yes, Tagalog Pick Up Lines can be used on dating apps such as Tinder, Bumble, Hinge, and Happn. Just make sure to use them in an appropriate and respectful manner.

4. Can you give an example of a Tagalog Pick Up Line?

One example of a Tagalog Pick Up Line is "Nakita kita, nakita ko ang langit". This translates to "I saw you, I saw the sky".

Conclusion

Tagalog pick up lines are a great way to start conversations and express your feelings. Whether you use them for a romantic relationship or just for fun, it's always worth a try. So why not take a chance and start using tagalog pick up lines today!

Copyright © OnlyCaptions.Com 2022. All Rights Reserved.